Presentasjonar frå eit fagseminar om emnet 8/2 2019

Beitedyr - klimaproblem eller klimahjelper

AgriAnalyse ved Margaret Eide Hillestad viser positive sider ved beiting og er kjelde for dette i Nationen.

Ei oppsummering i Nationen ser det slik og trekkjer fram nokre feltforsøk til å underbyggja påstandane sine.

På Facebook fann vi dette bilete:

Fylkesmannen og bonden i Rogaland sitt bilete.

Kva gjer NSG:

Tiltak for økt kompetanse om klima

Ansetter «Rådgiver klima» i 100% stilling

 • Høye kompetansekrav til personen, blant annet om drøvtyggerfysiologi (minst mastergradsnivå)

Gjennomføre NSGs del av EU-prosjektet «SMARTER»

 • Start i 2019 – 3år

 • Metanutslipp måles med PAC-utstyr (bilhenger med 10 «klimakammer»)

 • Oppgave: Er det arvelig variasjon i metanutslipp? Kan reduksjon i metanutslipp tas inn i avlsarbeidet?

 • Bevilgning fra EU: 1,5 mill kr.

 • Delta aktivt i NMBU-prosjektet «Klimakalkulator for sau»

 • Prosjekt 2019-2021. Svar på søknaden i januar 2019

 • NSG vil bidra med 150 arbeidstimer over 3 år

 • Delta aktivt i «Klimasmart landbruk»

 • Formalisere samarbeid med NIBIO, Norsk Landbruksrådgiving, Senter for husdyrforsøk/NMBU og andre, gjerne om forskningsprosjekter med bruk av PAC-utstyret

 • Litt fakta frå Miljødirektoratet:

«Jordbruk er en viktig kilde til klimagass-utslipp i Norge. I 2016 utgjorde utslippene fra jordbruket litt mer enn åtte prosent av de totale klimagass-utslippene»

Utslipp fra jordbruk 2016: 4,5 millioner tonn CO2

Derav metan fra husdyr: 2,3 millioner tonn CO2

Metan fra husdyrfordøyelsen 4 % av totalt utslipp

Stortingsmelding 2008-2009 sa at landbruket var ein del av løsninga

Erling Surnflødt sitt bilete.