Prisar og leveringsvilkåra er teke ut frå heimesidene til dei 4 aktørane under. Trykk på logoane under for å sjå betingelsane. Merknad: Det har etter at artikkelen vart lagt ut vorte oppdaga noko feil i betingelsane til Nordfjordkjøtt, men noko nytt brev er ikkje kome frå dei, sjå forøvrig heimesida hos dei her.