Dei 2 møta vart halde på Dokka og i Kvam, der Ken Lunn (Dokka) og Anna Ulmo (Kvam) var sekretærer. I tillegg til lokallagsleiarane møtte representantar frå valgnemnda og andre styremedlemmar i OSG på båe møta.

Referat frå båe møta.

PDF av møtegjennomgangen og anna informasjon.

Styret vil vil bruka innspela som kom inn i ulike høve framover. Foreløbig er attendemeldingane på møteforma positiv.