Lista over tillitsvalde i Oppland vart gjennomgått og er i dag slik i exel og ei forenkla utgave i pdf.

Dersom nokon finn feil på listene så sei frå til Ken Lunn.