Les meire om dette i artikkelelen som vart publisert i Nationen.

Vi skal ta på alvor det slike kjem med og publiserer. Heldigvis har Nationen teke med ei grundig forklaring av Tone Våg i artikkelen, som bl.a. seier at i kjenner til dette og har teke grep og sett ned vektlegginga av fruktbarhet i O-indeksen.