Neste styremøte vert halde på Spidsbergseter onsdag 17/08 frå kl. 11.00. Her vil òg representantar frå Hedmark Sau og Geit møta opp, da noko av saklista handlar om årsmøte og seminarhelga neste år. 

Her er saklista