Program:

Kl 13.00: Om prosjektet, samarbeid, driftsopplegg, tekniske og praktiske løsninger med bilder frå byggeperioden v/Øystein Rudi og Pål Egil Rønn

Kl 13.30: Demonstrasjon av foring med fullforblander, rullande forbrett og kraftforautomater.

Kl 14.30: Blanding med fullforblander.

Kl 15.30: Sortering med heilautomatisk vekt

Kl 16.00: Paneldebatt, oppsummering og spørsmål ledet av sauenæringas «Grand Old man» Hans Hjelstuen.

Foredrag og fagstasjoner :

Driftsløsninger i nye og gamle sauefjøs. Fjøssystemer v/Knut Evensen

Avl og avlsfilosofi v/Hans Petter Vaberg

Elektronisk overvåking som hjelpemiddel på beite v/Pål Kjorstad

Muligheter med bruk av fullforblander. TKS v/Geir Kyllingstad og Norgesfor v/ Siv Elin Andersbakken

Aktørar som deltek:

Fjøssystemer, AK-maskiner, TKS, Biocontrol , Norgesfor, Felleskjøpet, Nortura, Innovasjon Norge