Leiar i Ring 41 skriv: (Dette er fyrst og fremst mynta på avdelingsledere/ringmedlemmer, men det er òg interessant med synspunkt frå bruksbesetninger)

Hei alle sammen!

Nå regner vi med at de fleste er ferdig med lamming, og da er det en del minner som er ferske. 16-18 juni skal det være region og avlsrådmøte på Gardemoen. I den forbindelse vil det for oss i styret være intressant og høre medlemmenes mening om positive og negative erfaringer i deres besetning.

Spørsmål:

1. Hva er du/dere mest fornøyd med i egen besetning og hvor har du forbedringspotensiale?

Vi har i dag 5 delindekser: slakt-kjøtt-fett-morsegenskaper-fruktbarhet. Det kan være aktuelt at det blir 3 nye, helse, holdbarhet og bruksegenskaper (lammevansker, jur/spener osv)

2. Hva mener du/dere skal nedprioriteres og hva skal vektlegges?

3. Er du/dere klar til mer omfattende registrering uten og få mer betalt?

Spørsmålene er stilt med bakgrunn i at det skal inn nye egenskaper i avlen. Fint om avd.ledere sender dette ut til medlemmene og at vi får tilbakemelding innen 10/6 på mail til 

 
Anne Grete Stabekk melder om at frist for rapportering i sauekontrollen fyrste indekskjøring er 18/6. Fullstendig kjøreplan finn dere her.