Anlegget er tilpassa beitelaget med inndrivingsganger/kveer, bu med renner, elektronisk vekt og fleire tredelingsportar ut att til kveer for kvar medlem/eigar. Endre fortel om storfornøgde brukarar, som fekk individ og vegelister same kvelden som sorteringa var gjennomført. Nedanfor er bilete frå anlegget teke med drone: