For dere som var der høyrde dere at vi skulle ha is i magen og venta på meire informasjon. Til informasjon legg vi ut litt meire utfyllande om dette. Sjå linkane under:

Generell informasjon

Omregistrering av beitelaga

Elles viser vi til mail med informasjon frå Steinar Lyshaug i Ytteroa Beitelag BA. Han hadde teke kontakt med Kjell Kvålshagen, som er rekneskapsansvarleg for Lomseggen Beitelaget SA. Kvålshagen hadde vore med i prosessen i omorganiseringa av dette beitelaget, som er eit av dei få som alt har denne organisasjonsforma i Oppland og kanskje i heile landet(?).  Steinar hadde stillt desse spørsmåla og fått desse svara frå Kvålshagen:

  • Finnes det noen valgmuligheter for org. form for beitelag? Kvålshagen hadde vært i kontakt med en jurist i Brønnøysundregisteret den gangen og de kunne bekrefte at det ikke var andre muligheter selv om juristen var enig i at løsningen var dårlig.
  • Er et SA ligningspliktig og med det må betale skatt (28%) på alt laget tjener uannsett beløp? Kvålshagen snakket med skatteetaten i går og svaret er ja...!
  • Moms, når kan vi få igjen den ved investeringer? Må ha omsetning over kr. 50 000,- pr år.
  • Hvem kan føre regnskap? I utgangspunktet er det påkrevet autorisert regnskapsfører - og da koster det x antall tusen pr år. Hvis et beitelag f.eks har kr. 10.000,- i inntekt pr år, så blir det ikke igjen store slanten når regnskapsfører og staten har fått sitt..

Steinar Lyshaug sluttar mailen med eigne tankar: "Med disse svarene som jeg nå mener er velfundert og begrunnet, så tror jeg vi må tenke stort og kreativt vedr organisering av beitelag/sankelag. Avløserlagene i kommunene kan være en nøkkel til løsning her.."

Som dere ser treng vi hjelp frå sentralt hald til å laga ein mal for oss. Ønskje er da sjølsagt at organisasjonsforma "forening" òg vert aktuell for beitelaga. Dette krev at vi må bevisa at vi organiserte beitelaga våre feil sist eller at vi rett og slett legg ned laga våre. Alt dette for i neste omgang etablerar nye lag som forening. Men som sagt før: VENT PÅ NY BESKJED FØR DERE GJER NOKO - DET KJEM HJELP!!