Etter planen skal OSG frå og med neste beitesesong ha tilgang på 1200 radiobjøller, altså 800 nye enheter. For at desse skal få ein verdi utover berre å bruka bjøllene treng vi interesserte og nysjerrige brukarar.

Krav til brukarar for 2011-sesongen:

1. Vera medlem i lokallag av Sau og Geit  i Oppland.

2. Vera interessert i å gjera ein ekstra jobb med bjøllene i prosjektet vårt.

3. Ha beiteområde med god dekning, men vi må vera klar over at det er enkeltområder i dei fleste beiteområda over heile Oppland med dårleg dekning.

4. Brukar må betala kr. 170,- pr. enhet i avgift og halde seg til oppretta avtaler. (Midlar kan skaffast av FKT-midlar i eige beitelag eller kommune etter søknad).

Søknader sendes til OSG v/Pål Kjorstad, 2647 Sør-Fron eller e-post pkjorstad@ventelo.net innan 15/2 2011. Søknaden må ha med ein eller fleire gode grunnar for at nettopp du skal få vera med i prosjektet. Slike grunnar kan vera rovviltrelaterte, med t.d. historiske store søyetap i besetningen eller t.d. stedsrelaterte, der ein besetning er plaga med vegsau eller sau i uønska beiteområde.  Nokre kan kanskje òg vera interessert i å gjera ein spesiell jobb med å finna ut meire om beiteområdet sitt vedrørande beitetid, beitekvalitet o.l.

Legg hovudet i bløt og kom med kreative tankar inn i framtida! Artikkelen vert oppdatert ettersom søknadane tikkar inn.

OSG v/Pål Kjorstad, leiar

P.S. Tidlegare medlemmer i prosjektet må òg søkja