Oppland Sau og Geit v/Oppland Radiobjøllelag får kvart år, etter søknad, tilskot frå FKT-midlar frå region 3 og tilskot til tiltak i beiteområder frå kommunane i gamle Oppland fylke,   til å kjøpa inn elektronisk overvåkingsutstyr. På same måte vert noko av leiga brukt til å kjøpa inn utstyr og halda laget med oppdatert utstyr.

Alle medlemmar i Oppland Sau og Geit og eller medlemmar i Organisert Beitebruk (medlem av beitelag) får tilbud om å leiga slikt utstyr til sau, storfe, geit og hest.

Utstyret er Telespor, Findmy, Smartbjella, Nofence (kun til Storfe i 2021, men vi vonar at batterikapasiteten på småfeenhetene kan betras for 2022) og Biocontrol saltseinavlesarar. Findmy er satelittbasert og går både med og utan mobildekning. Resten er avhengig av mobildekning, sjølv om Telespor har kombinasjonsenheter der basestasjon i mobildekning kan hjelpa til. Dersom nokon er interessert i den siste varianten av slikt utstyr, Gjetargut, så kan vi ta inn det også, men da må dere melda frå direkte til Pål Kjorstad på 99034406 eller mail pkjorstad@outlook.com

Dei 2 siste åra har vi stort sett klart å dekka opp alle søknader. Søknadsfristen er 15/2 2022!

Hugs at rapporteringa er obligatorisk for alle brukarar i 2021, og at det vert krevd inn eit beløp på kr. 500,- + mva til alle som ikkje rapporterar.

Dette beløpet vert krevd inn saman med leigefakturaen for 2022, der eventuelle feil ved utstyr i 2021 kan verta kompensert.

 

Rapport Oppland Radiobjøllelag 2021

Rapporteringsskjema 2021 og søknadskjema 2022

Antall enheter av Telespor du har leigd/brukt 2021:

Antall enheter av findmy du har leigd/brukt i 2021

Antall andre enheter du har leigd/brukt i 2021

Enheter som har ikke har fungert sesongen 2021

Antall mistet og innleverte enheter av ulike slag i 2021

Totalt antall tilfeller av rovdyrskader, uhell/ulykker og sykdom oppdaget pga elektronisk overvåking i beitesesongen 2021

Beitesesongen 2022

Her kan du søke om og eller bekrefte hva og hvor mange du vil leie neste år.

Fortsetter du som før trykker du ja og bekrefter tallet i riktig rubrikk under. Hadde du f.eks. 10 enheter Telespor og vil forsette med det, så trykker du ja og fører inn tallet 10 under telespor-radiobjøller og tallet 0 under findmysheep.

Trykker du nei må du sende enhetene tilbake til Oppland Sau og Geit v/Pål Kjorstad, Moarusta 13, 2647 Sør-Fron.

Trykker du nei kan du også endre på hva for enheter og eller antall enheter du vil ha, husk at du har rett til å få minst det antallet du hadde. Hadde du f.eks. 10 enheter Telespor og vil ha 10 findmysheep i stedet, så trykker du nei og fører inn tallet 0 under telespor-radiobjøller og tallet 10 under findmysheep.

Er du ny søker så trykker du nei og fører inn antallet i riktig rubrikk under.

Her kan du fylle ut kva du vil i eit kommentarfelt

VIKTIG: Alle felt merket med  * må være utfylt! Bruk tallet 0 der du ikke vil eller skal fylle inn tall!