Merk!!! Denne sida skal koma opp når du har sendt inn og rapporteringskjemaet SKAL da vera tomt!!!

Dersom skjemaet ikkje er tomt så blinkar det i feltet/felta som er feil eller ikkje fylt ut. Fyll inn og send på ny!

Dersom du rapporterte feil kan du redigere skjemaet på nytt eller kontakt Pål for spørsmål/info.

 

TAKK FOR AT DU RAPPORTERTE !!

Oppland Sau og Geit 2018

Rapporteringsskjema 2018 og søknadskjema 2019

Antall enheter av dei ulike slaga leigd/brukt 2018:

Enheter som har ikke har fungert sesongen 2018 av ulike slag:

Antall mistet eller innsendte enheter av ulike slag, de innsendte må vera innsendt til Pål

Totalt antall tilfeller av rovdyrskader, uhell/ulykker og sykdom oppdaget pga elektronisk overvåking i beitesesongen 2018

Beitesesongen 2019.

Her kan du søke om og eller bekrefte hva og hvor mange du vil leie neste år.

Fortsetter du som før trykker du ja og bekrefter tallet i riktig rubrikk under. Hadde du f.eks. 10 enheter Telespor og vil forsette med det, så trykker du ja og fører inn tallet 10 under telespor-radiobjøller og tallet 0 under findmysheep.

Trykker du nei må du sende enhetene tilbake til Oppland Sau og Geit v/Pål Kjorstad, Moarusta 13, 2647 Sør-Fron.

Trykker du nei kan du også endre på hva for enheter og eller antall enheter du vil ha, husk at du har rett til å få minst det antallet du hadde. Hadde du f.eks. 10 enheter Telespor og vil ha 10 findmysheep i stedet, så trykker du nei og fører inn tallet 0 under telespor-radiobjøller og tallet 10 under findmysheep.

Er du ny søker så trykker du nei og fører inn antallet i riktig rubrikk under.

VIKTIG: Alle felt merket med  * må være utfylt!