I skjemaet m/link under teksta her kan du rapportere og søke om å leie elektronisk overvåkingsutstyr fra Oppland Radiobjøllelag. 
Alle som leier slik utstyr må rapportere og søke pga. at jobben med å skaffe nok utstyr må planlegges
For dere som leide utstyr i 2023 kan dere rapportere om dette og søke om utstyr for 2024. 
Alle som har leid i 2023 har rett på minst samme antall enheter som i 2023 og kan søke om færre/flere og eller skifte til annet utstyr. 
De som ikke har leid før kan søke om utstyr for 2024 i skjemaet. 
Alle som vil leie utstyr må være medlem i organisert beitebruk (medlem i beitelag). 
Alle med småfe må være medlem i lokallag av Sau og Geit i Oppland
Prisen i 2023 var: 
Telespor: kr. 270,- + mva pr. enhet pr. år 
Findmy: kr. 325,- + mva pr. enhet pr. år
Smartbjella: kr. 270,- + mva pr. enhet pr. år, disse fases ut, men de som brukte i fjor kan søke om å bruke de enhetene som ennå fungerer
Nofence småfe: kr. 500,- + mva pr. enhet pr. år*
Nofence storfe: kr. 700,- + mva pr. enhet pr. år*
*) For Nofence-brukere kan noen leietagere oppleve at abonnementet etterhvert må betales til Nofence direkte, dette blir da fratrukket i leieprisen fra Oppland Radiobjøllelag
Biocontrol salsteinavlesere: kr. 3500,- pr. enhet pr. år, nesten ingen av disse er brukt lenger
Skjemaet eies av Oppland Radiobjøllelag og blir ikke delt med andre
NB: Vi har i senere år fått en oppgang i antall leigetagere som ikke betaler for seg. 
Vi må derfor for neste år innskjerpe at leia skal betales før utstyret blir utlevert. 
Leieprisen for sesongen 2024 blir vedtatt på årsmøtet i Oppland Sau og Geit 24/2 2024

Skjemaet finner du her