Invitasjonar er sendt pr.e-post og skal òg sendast gjennom eit infoskriv som går i trykken i desse dagar til alle medlemmane våre.

Invitasjonen til regionmøta:

Innkalling til regionmøter

Styret i Oppland Sau og Geit inviterer til regionmøter med 1 representant frå kvart lokallag, 1 representant frå kvart beitelag og alle representantar frå styret i OSG. Vi håper at så mange lag som råd er vert representert. Møtedatoar/steder er:

Måndag 12. januar 2015 kl. 19.00 – Vertshuset Sinclair, Kvam

 

Tysdag 13. januar 2015 kl. 19.00 – Bjørnen Kro, Odnes

Sakliste:

1. Opning, namneopprop og velkome

2. Saker frå lokallag og beitelag

3. Innspel til jordbruksforhandlingane 2015

4. Orientering frå valnemnda

5. Saker frå fylkeslaget – spørsmål/diskusjon.

Arnfinn Beito, Pål Kjorstad og andre frå styret stiller på båe møta

OBS: Påmelding til eit av møta varslast Pål Kjorstad ved å senda mail til pkjorstad@outlook.com

eller senda ei tekstmelding til 99034406 innan 6/1 2015.

VELKOME!!