Dette er ein god arena for beitebrukarane å få lufta tankar og meiningar om beitesesongen som var og som kjem.

Invitasjon m/program.