Her er brevet dei sendte:                                                                                                                   

Fylkesmannen i Oppland                                                                        16.06.2014
 

Mer effektivt uttak av rovvilt som det er gitt fellingstillatelse til.

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal vil med bakgrunn i en konkret sak i går og i dag komme med følgende uttalelse:

Det var i går (15. juni) gitt tillatelse til felling av bjørn i Ringebu. I går kveld var det synsobservasjon av bjørnen på andre sida av kommunegrensa mot Øyer. Det ble da gitt varsel til Fylkesmannens vakttelefon. Vedkommende som betjente vakttelefonen, måtte avklare med overordnet, og tillatelse til utviding av fellingsområdet ble ikke gitt før i dag formiddag (16. juni). Det var da gått så mange timer at fellingsforsøk ikke lenger hadde noen hensikt.

Vi krever at den som betjener vakttelefon, må ha fullmakt til å gi fellingstillatelse umiddelbart.

Vi viser for øvrig til møte mellom ordførerne og statsråd Sundtoft fredag 13. juni 2014, der statsråden etterlyste innspill på konkrete forbedringer. Dette er et slikt tiltak.

 

Med hilsen

Erik Odlo                               Ole Tvete Muriteigen                      Olav Røssum
Ordfører Ringebu                    Ordfører Sør-Fron (s)                     Ordfører Nord-Fron (s)
Regionrådsleder (s)