Avlsutvalget i Oppland skriv dette:
 
"Avlsutvalget skal ha møte den 8.juni. I den forbindelse ønsker vi tilbakemelding fra dere på noen spørsmål angående avlsframgang. Har dere andre ting dere vil at vi skal ta opp , så kom med tilbakemelding om det også. Viktig at vi får det nå i forkant av regionmøte den 15.juni  og avlsrådsmøte den 16. og 17. juni.
 
Spørsmål :
1. Søyas evne til å gå med 3 lam :
Mange synes at en for stor andel av søyene har problemer med å takle 3 lam på en god måte. Dette gir seg ofte utslag i stor variasjon på tilveksten til lamma (to store og en liten, ett stort og 2 små osv), mange kopplam, mye jurskader/mastitt, stor slitasje på søyene og en del lam som ikke følger mora etter beiteslipp.
     
Da dette er en viktig egenskap ønsker vi tilbakemelding på om dere synes vi har hatt framgang på denne egenskapen de siste 10 åra.
Synes du flere søyer takler 3 lam på en god måte i dag enn for 10 år siden ?
 
2. Foropptak :
 
Synes du sauen spiser mer kraftfor i dag enn for 10 år siden ?
Synes du sauen spiser mer grovfor enn for 10 år siden ?
 
 
Avd.ledere sender denne mailen til sine medlemmer , medlemmene sender tilbakemelding til avd.leder og avd.leder sender det videre til Kjell Ivar. (kibergehagen@outlook.com).
 
Svarfrist 8.juni."