Som nemnt i artikkel før, så fekk Oppland i år inn 3 verar til semin:

NKS

201320407

FJELLFANT

41

Værringen i Oppland

54

NKS

201320624

FJELLMO

41

Værringen i Oppland

56

NKS

201320742

SØRTOPPEN

41

Værringen i Oppland

46

 

Ein av desse er 201320624 Fjellmo med oppdrettare Elin og Pål Grev i Vågå. Hans Petter Vaberg sende meg i dag bileta av "heile familien", der han skriv "stolte oppdretter av seminværen Fjellmo". 

Her Elin og Pål Grev med resultat av mange års godt avlsarbeid i Vågå.

Eit anna døme på godt avslarbeid er 201320407 Fjellfant m/Ole Arne Øyhus frå avdeling 54 i Bagn som oppdrettar. Ole Arne sjølv mønstrar veren og sonen Bjørn Andrè hjelper til.