Første besøk var hos Ellen Sørumgård Syse på Lesja som har bedriften Dovrelam hvor egne lam blir foredlet på gården til Ellen og familien. Vi fikk høre om Ellen sin erfaringer innen det med lokalmat, nødvendigheten av å ha både volumproduksjon og produksjon i mer småskala, så et nyttig og interesant besøk. Turen gikk videre til Findmy på Kvikne som leverer e-bjeller for bla småfe. Marit Mjøen fortalte om Findmy som bedrift og det med sporing av sau. OSG er store kunder gjennom Oppland radiobjøllelag, og dermed en av våre leverandører og forretningsforbindelser.

På Tørresvangen gård på Tynset hos Marianne Rønning og Vidar Nybu ble vi servert en ekte norsk lunsj basert på lokale råvarer fra både geit og åker. Byggrynsgraut kokt på geitemjølk med lokalt bygg smakte perfekt i tilegg til vafler av geitemjølk. Tørresvangen har eget ysteri hvor de produserer forskjellige oster, og kjøtt fra både kje og geit blir nyttet i produktene gården leverer. Engasjerte brukere med et lydhørt publikum ga oss en nyttig og god diskusjon om det å leve av gårdens egne ressurser, nytten av samvirke som varemottaker og mange andre tema.

Styremøte sammen med Hedmark ble avholdt på Røros, og referat fra møtet her blir å finne på hjemmesiden under referater etter hvert. Et nyttig og godt møte hvor vi ser at det er viktig å samarbeide på flere felt i og med vi er i samme fylke. På Røros hadde vi også invitert COOP Midt-Norge v/Kjetil Kvarteig som fortalte oss om bla markedet på produkter av småfe. Vi lærte mye om hvordan de tenker, viktigheten av mat på norske ressurser, kortreist og ren mat, butikkdrift, lokalmat mm. Marit Leganger fra Rørosmat ga oss grundig innføring i konseptet Rørosmat og hvordan de jobber. Her ble det gode diskusjoner, og vi var godt enige om det meste. 

Turen ble avsluttet hos Karin Mattsson og Jo Agnar Hansen på Alvdal hvor temaet var gjeterhund. Karin og Jo Agnar er av de fremste i Norge på gjeterhund så her fikk vi mye kunnskap og forståelse av gjeterhundarbeidet i Norge og NSG systemet. Vi fikk også se bruken av gjeterhund i praktisk arbeid i fjøs og ute på jordet. 

Tusen takk til alle som stilte opp som verter og tok i mot oss. Vi hadde en fin tur som ga oss mye lærdom som vi vil ta med oss videre inn i vårt styrearbeid innen Oppland Sau og Geit.