På miniatyrbilete over ser vi til venstre Arnfinn Beito, som er klar for å ta over leiarrolla i OSG. Sverre Blankenborg til høgre er av utsendingane som skal bestemma dette.

Valgnemndas innstilling til årsmøte i OSG 

Valgnemndas innstilling til årsmøtet i Ring 41