Kontaktpersonen for prøven i Hå gjeterhundnemnd er kommet til finalen i Norgesserien, som går samme dag som prøven skulle vært holdt. Dermed er prøven flyttet til søndag 15. desember. Den sentrale terminlista og Oversikten over prøver i Rogaland er oppdatert.