Leiar: Anders Scanche Rettedal  
Tlf. 450 44 829 – E-post : anders@klostergarden.no

Nestleiar: Hanne Lundal   (Nord-Rogaland)
Tlf.930 88 345  – E-post : hanne.lundal@gmail.com

Sekretær: Hilde Elin Østerhus (ikkje tillitsvald) 
Tlf. 48165311 - E-post: rogalandsauoggeit@gmail.com

Styremedlem: Elin Fuglestad  (Sør-Jæren)  
Tlf. 47 66 36 13  - E-post: elinfuglestad@gmail.com

Styremedlem: Odd Einar Lundervold  ( Nord-Jæren) 
Tlf. 911 909 45 – E-post : odd.einar.lundervold@lyse.net

Styremedlem: Jon Egil Østerhus  ( Ryfylke ) 
Tlf. 952 31 416  – E-post: j-egiloe@frisurf.no

1.vara: Leif Håkon Korsbø  ( Dalane ) -møter fast på styremøtene.
Tlf. 481 31 621 – E-post: leif@prima.as

2.vara: Emil Herredsvela (Sør-Jæren) 
3.vara:  Liv Sikveland  (Nord-Rogaland) 
 

Avlsutvalet: Leiar: Per Johan Lyse. 
Tlf. 52 77 99 60 / 47 03 60 06 – E-post: pejl@online.no

Gjetarhundlaget: Leiar: Karl Johan Mattingsdal.
Tlf. 472 62 524 – E-post: rogaland.gjeterhund@gmail.com

Kåringsansvarleg: Eirik Gilje.            Tlf: 986 27 984 - E-post: eirikgilje@hotmail.com

Geitenæringa: Hallvard Veen.            Tlf. 99237481– E-post: hallvard@veengard.no

Rovviltkontakt: Magne Jakob Bjørheim.  Tlf. 950 31 191 - E-post: mjb@online.no