Nordfjord gjetarhundlag

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE for 2019

 

 

Sted: Klubbhuset på Haugen, Nordfjordeid

Tid: Onsdag 22.01.2020

 

 

Saker :

1) Åpning, valg av møteleder og møtesekretær

 

2) Godkjenning av innkalling og saksliste

 

3) Valg av 2 til å underskrive møteprotokollen sammen med møteleder

 

4) Årsmelding

 

5) Regnskap

 

6) Fastsette kontingenten

 

7) Godtgjørelser

 

8) Valg av: - Leder (for 1 år)

 

- 2 styremedlemmer (for 2 år)

 

- 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge (for 1 år)

                           

                      - 1 medlem av valgnemnda (3 år)

 

                       - 2 revisorer velges for 2 år

 

9) Innkomne saker: A)Revidering av retningslinjer for laget

 

10) Arbeidsplan og budsjett

 

 

Servering av kaffe og litt å bite i.

 

 

Gamle og Nye medlemmer Velkommen