Pokalen vart delt ut under middagen på Sogn og Fjordane Sau og Geit sitt fylkesårsmøte på Skei 26. februar 2016. Sønene Sigve og Henning var med og tok i mot pokalen. Sogn og Fjordane Sau og Geit gratulerer med godt avlsarbeid! 

Føremålet med kåringa har vore å stimulere til godt avlsarbeid og presentasjon av vakre geiter.Kriteria for 1.premiegeiter går fram av NSG sine kåringsreglar.Siste åra har vurdering av kropp og jur vorte dømt i samband med kåring av bukkekje.

Fylgjande regelverk er lagt til grunn ved kåringa:

  1. Alle som stiller kje til kåring får presentera si beste geit. Dommaren gjev denne geita eksteriørpoeng for kropp og jur.
  2. Eigar er ansvarleg for å ta eit fint bilete av geita, og sende dette elektronisk til sekr.sognogfjordane@sauoggeit.no og opplysa om nummer og namn på geita i tillegg til namn på eigar(ane).
  3. Når årets kåringar er ferdig, plukkar dommarane ut fylkets beste 1.premiegeit. Dersom høgaste poengsum for kropp og jur er lik på to eller fleire geiter, vinn den geita som har høgast indeks i november, og eigaren får 1 aksje i Samuel J. Førde sin minnepokal.
  4. Eigar av årets beste geit blir invitert til årsmøtet i Sogn og Fjordane Sau og Geit. Der vert pokalen delt ut, samt at det vert gjeve ein diplom med det tilsende biletet på.
  5. Tine SA og Sogn og Fjordane Sau og Geit kan fritt nytte alle innsende bilete til positiv marknadsføring av næringa.
  6. Ein kan vinne berre ein aksje med ei og same geit, og pokalen blir vunnen til odel og eige av den fyrste eigaren som har vunne tre aksjar i pokalen.

Desse har vunne aksjar i minnepokalen: 

2005    Ester og Atle Løvland - Kandal - 6823 Sandane

2006    Annlaug og Erling Vanberg - Kandal - 6823 Sandane

2007    Eva og Noralf Høydal - Skjærli - 6983 Kvammen

2008    Ester og Atle Løvland - Kandal - 6823 Sandane

2009    Annlaug og Erling Vanberg - Kandal - 6823 Sandane

2010    Grethe og Sigurd Vikesland - Vikesland - 5742 Aurland

2011    Kjellaug og Ingmar Hjellum - Midje - 5745 Aurland

2012    Åse og Rune Myklebust - 6791 Oldedalen

2013    Grethe og Sigurd Vikesland - Vikesland - 5745 Aurland

2014    Gørild Tveit og Einar Lie - 5745 Aurland

2015    Grethe og Sigurd Vikesland - Vikesland - 5745 Aurland