Laget betaler kr. 450,- pr. dyr, mens Hå kommune i tillegg supplerer med kr. 150,- pr. dyr, altså til sammen kr. 600,- per rev. For å få utbetalt premien må revene registreres hos lokallagets revekontakt, Gustav M. Håland, Løehagen 4,  4360 Varhaug, tlf. 406 12 033.

Det presiseres at alle fire føtter må følge med når reven skal registreres.