Laget holder griller og mat. Selv må medlemmene ta med seg kaffe, campingstoler, kopper og det man ellers måtte trenge en slik kveld. Det blir også anledning til å kjøpe mineralvann på stedet.

Av programmet for øvrig kan nevnes tipping av vekt på lam, samt utlodning med fine gevinster.