Møtet var lagt opp som ren kos, uten noe formelt møteprogram ut over kaffe- og riskremserveringa. Likevel ble det tid til å prate litt rundt neste års jordbruksforhandlinger, en prosess som NSG nå så vidt har begynt på. I tråd med signaler fra NSGs styremøte, ønsket også våre lokallagsmedlemmer en styrking av beitetilskottene. I tillegg var det et ønske om at vi nok en gang spiller inn et behov overfor fylkeslaget om å gjøre noe med lammetilskottet, slik at de største sauebøndene ikke mister dette, fordi det totale tilskottstaket er nådd.