Sauabingoen er et årvisst arrangement for lagets medlemmer og deres venner, som vanligvis samler rundt 200 personer. De som alt har meldt seg på, vil bli kontaktet med beskjed om avlysningen. Styret har bestemt at det ikke er aktuelt å utsette årets arrangement til senere, og at det dermed ikke blir noen Sauabingo i regi av Sør-Jæren Sau og Geit før i oktober neste år.