Studieleder Elin Fuglestad var primus motor for tiltaket, som er et spesielt tilbud til medlemmer under 35 år. Som ”mentorer” for de unge, hadde hun imidlertid fått med seg tre erfarne sauebønder fra den noe eldre garde.

Vertinne og lokallagsleder Hanne-Elise Lindal ønsket velkommen og fortalte litt om hvorfor hun synes det er spennende og utfordrende å være bonde/sauebonde.  Deretter overtok Svein Varhaug, som gikk gjennom ”året med sau”, - fra paring via makking, fóring, fostertelling, klipping, lamming, koksidiose- og annen snylterbehandling, sommerbeite/fjellbeite, slakt, utplukk av livlam og innkjøp av ver/verlam for den nye sesongen.

Ungdommene ble så delt i to grupper, der Svein Varhaug og Jarl Nord-Varhaug tok for seg andre tema som livdyr, eksteriør, sauekontrollen, avlsarbeidet osv.Dessuten hadde ”gamlekara” med seg mikroskop og ullprøver, slik at deltakerne fikk se forskjellen på marg, dauhår og skikkelig ull.
Det var lav temperatur i sauhuset på Lindal denne kvelden, men humøret var likevel på topp, og drøsen gikk uavbrutt. Og så varmet det godt med pizza, brus og kaffe.