Nedenfor gjengis et par meldinger fra veterinærer som tilbyr vaksine:

”Hausten 2012 gjennomførte me eit nytt vaksineprogram mot den såkalla "Kattasmittå", Toksoplasmose. Tilbakemeldingane frå sauebønder som var med har vore særs gode, og dei fleste har meldt seg på til ein ny runde. Bønder eg har ringt til i ettertid snakker om store jevne lam, svært få tomme og lite kasting. Me har derfor bestemt oss for å bestilla inn nye dosar som vil bli levert frå New Zealand via Nederland i byrjinga av oktober. Firmaet som produserar vaksina har det travelt, så me må ha eit tilnærma nøyaktig antall så raskt som mogleg. Alle som eg ikkje har snakka med, men som er interessert i å være med på dette, bes ta kontakt på e-post eller mobiltelefon seinast 23. juni 2013.
Prisen pr dose var 50 kr i fjor (eksl. moms og køyring), og vil truleg bli det samme i år og.
Mvh. dyrlege Vidar Nedrebø”
-------------
”Toksoplasmosevaksine kan bestilles hos oss innen 20. juni. Hvis spørsmål, så ring!
Mvh. veterinær Freddie Helgesen”