Ragnvald Gramstad fra Norsk Landbruksrådgivning Rogaland vil snakke om dyrking av godt grovfór til sau, (grasarter, gjødsling, mineralbalanse, ensilering/gjæringskvalitet og andre ulike tiltak for bedring av fórkvaliteten)

Servering av lapskaus. Gratis utlodning.

Møtet er åpent for alle interesserte.