Kontingent:

Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen.
Medlemskontingent er 300.-
Innbetales til kontonummer 4750.73.33318

HUSK: Merk med navn, mailadresse og telefonnummer.

OBS: husk å merke av for kvittering i nettbanken for dere som trenger til regnskapet.


Vi bruker Conta faktura og sender ut faktura på epost. Vi ønsker å sende ut fakturaen på denne måten. Alternativt kan det vippses til Troms gjeterhundlag (vippsnr 730291), men dette gir et ekstra bankgebyr til laget.

Nye medlemmer oppfordres til å gi tilbakemelding til leder og kasserer med telefonnummer og  epostadresse. Dette for å kunne kommunisere med lagets medlemmer på en effektiv  og billig måte, ved for eksempel utsendelse av årsmøtepapirer, kursinformasjon etc.

Det samme gjelder dersom medlemmene bytter epostadresse. Gi gjerne beskjed til leder og kasserer.

Det er gledelig å se så mange nye medlemmer i laget.


Medlemsfordeler:

Medlemskap i Troms gjeterhundlag gir deg:

  • Troms gjeterhundlag sponser den første startkontigenten for eventuelle nye medlemmer som aldri har gått gjeterhundprøve før.
  • På gjeterhundkurs arrangert av gjeterhundlaget og medlemmer av laget som reklamerer for TGL og NSG, får medlemmer en rabatt på kr 200,-.
  • Hundetreff vil vi komme tilbake til senere.
  • Deltakelse på NM. Laget betaler startkontigent for alle deltakerne fra Troms.