Noe over halvparten av dem som har brukt radiobjeller har gitt tilbakemelding. Det store flertallet synes «radiobjellene» har fungert godt, og opplyser at de har hatt stor nytte av dem.

Imidlertid er det noen som ikke er like godt fornøyd, blant annet på grunn av stedvis dårlig mobildekning og for mange såkalte «dødsvarlser».

Det er også delte meninger om bruk i framtida. Enkelte (noen få) vurderer å slutte å bruke terminalene på grunn av at de synes egenandelen er for høy eller at de synes nytten har vært for liten. De aller fleste sier imidlertid at de vil fortsette å bruke den nye teknologien, og noen ønsker å utvide bruken og vil gjerne ha terminaler til alle søyene i besetningen (opptil 100 stk).

Hvor stor nytte den enkelte har hatt av GPRS-terminalene avhenger nok også av hvordan man har brukt systemet, blant annet hvor ofte man har logget seg inn på siden og dermed har kunnet lære seg å lese opplysingene. Noen kom også «litt feil i gang» ved at dyrene ble sendt til skogs med påmonterte terminaler uten at de hadde sjekket om de hadde startet som de skulle. (Prosessen er beskrevet i bruksanvisningen fra Telespor)

En rapport/oppsummering er nå under utarbeidelse. Denne vil bli sendt alle brukerne så snart den er ferdig.