Fra v: Audun Knutsen, Audun MacMillan, Jonny Storbråten og Hans Kristian ØrbækFoto: Magnar Haraldsen

Fra Telespor deltok Audun Beitnes MacMillan, og fra Statsforvalteren deltok Jonny Storbråten. Fra Akershus Sau og Geit deltok Hans Kristian Ørbæk, Audun Knutsen og Magnar Haraldsen.
Beitnes MacMillan hadde med flere radiobjeller (LTE) som ble brukt til å samle informasjon fra de aktuelle områdene, hvor det er kjent at det tidligere har vært dårlig dekning. I tillegg har Ørbæk nå en testenhet som er montert på bilen for å samle data fra et større område. 
Alle brukerne på Østsida har nå nyeste type terminaler, Gen4+, som kommuniserer via 4G. Dataene som radiobjellene samlet på turen skal analyseres for å se om det i tillegg er nødvendig med basestasjoner (LoRaWAN), som disse enhetene også er klargjort for, i «mørke» områder.