Jonny Storbråten, FMOA (t.v.), Kari Anne Kaxrud Wilberg, NSG, og Helge Aas, ASG.
Dette kom fram da Akershus Sau og Geit i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus evaluerte beitesesongen. Møtet ble holdt på Kringler konferanse- og selskapslokaler i Maura.

Det har vært om lag 350 enheter i drift i fylket i sommer, og erfaringene er utelukkende positive. Det har vært svært få feil på systemet. Hovedsaklig går «klagene» på de såkalte dødsvarslingene (3-timersvarslinger), som det har vært en del av.

Uansett mener brukerne at de har hatt svært stor nytte av å ha GPS-sendere på dyra sine.

– Selv om det har vært mange falske meldinger er jeg kjempefornøyd, sier Stein Bentstuen fra Eidsvoll, en av brukerne.

Telespor jobber med å forbedre alarmfunksjonen. Imidlertid er det enighet blant de aller fleste at sporingssystemet vil ha stor nytte også uten alarmfunksjonen.

– Vi har lært oss å bruke og forstå systemet, og på den måten eliminert de falske meldingene, sier Bentstuen.

Stor interesse
Interessen for å ta i bruk sporingsenheter på sauer i utmarka er sterkt økende. Akershus Sau og Geit har bedt alle lokallagene om å undersøke hvor mange hver enkelt beitebruker kan tenke seg å leie. Så langt ser det ut til at «det tar av». Fylkesmannen vil få tilsendt resultatet av «markedsundersøkelsen».

Ny aktør
Kari Anne Kaxrud Wilberg, beite- og utmarksrådgiver hos NSG, fortalte om en ny aktør for radiobjeller som kan komme på markedet etter hvert. Det er ei gruppe sauebønder fra Kvikne som har konstruert og produsert sin egen variant basert på satellittkommunikasjon.

– Da er man ikke avhengig av mobildekningen, slik som Telespors GPRS-sender er, sier Kaxrud Wilberg.

Det blir utvilsomt spennende å følge utviklingen av dette produktet. 30 enheter ble prøvd denne beitesesongen – målet for neste sesong er 500 enheter.

Finansiering
Jonny Storbråten, landbruksrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, informerte om de ulike støtteordningene – organisert beitebruk (OBB) og forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT).

Rapport 2010
Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal ha en rapport for radiobjelleprosjektet i Akershus før 1. desember. Alle som har deltatt i prosjektet må derfor sende inn skjemaet og svare på noen spørsmål.