Rovviltnemnda fastsatte en kvote på i alt 25 gauper i rovviltregion 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) i 2016. Kvota var fordelt på sju jaktområder, og det ble felt dyr i fem av disse. I alt ble det felt 22 voksne dyr, 13 hanner og åtte hunner, og en årsunge. Et voksent dyr er ikke gjenfunnet eller kjønnsbestemt. I deler av Aust-Agder fylke (Jaktområde H) er jakt på gaupe ikke kvoteregulert (kvotefri jakt), og her ble det felt tre dyr (to voksne hanner og en voksen hunn).

Les hele innlegget fra Fylkesmannen her. Innlegget har med tabeller om hvor gaupene er felt.