Jens Eide og Kåre Blålid, fylkesleder Aust-Agder Sau og Geit, innledet. Det gledet seniorene og se utover salen at her var spredningen på alder stort, noe som lover godt for god rekruttering.

Jens Eide ønsket velkommen og var tydelig på forventningene fra slakteriene er til god dyreveldferd. Foto Kåre Blålid

Agder er inne i en positiv utvikling. Gode kvalitets lam, blant landets beste, leveres inn til slakteriene – antall gårder i produksjon øker – antall produsenter av lam øker. Agderbonden er viktig regionalt og sørger for aktivitet og næring i distriktet vårt.

Kåre Blålid belyste alt det positive med landbruket i Agder. Foto Marit Gunn Tveit

Dyreveldferdsprogrammet for sau (DVP) er innført fra desember -23. De første bruk skal ha gjennomført kurs og besøk innen 31.3.2024. Denne kvelden fikk de fremmøtte høre at DVP er kommet fra næringen selv. Det er bransjen sammen med organisasjonene som har utviklet programmet og de krav det stiller.

Animalias kurs og opplæring klikk HER

Veterinær Emilie Oldervik fra KLF ga en god orientering om ordningen DVP – innrullingstakten – gjelder bruk med mer en 30 vfs. 50% av besetningen må være tilstede under besøket mm.

Veterinær Emilie Oldervik fra KLF. Foto Kåre Blålid

Kursopplegget med grundig gjennomgått av Emilie.

Videre tok den lokale dyrlegen Halvor Øiestad  om del to av innholdet i DVP - Praktisk besøk og dyrlegeoppfølging. Besøkene er så smått kommet igang. Ser på dette som et konstruktivt besøk hvor bondens driftsopplegg kan vurderes og diskuteres ut fra de normer som er gitt. Viktig å kunne tenke nytt og ikke bare tenke at slik har vi bestandig gjort på vår gård.

Dyrlege Halvor Øiestad. Foto Kåre Blålid

Over er Animalias matrise på hvilke elementer som skal vurderes under et veterinær besøk. 

Frem til nå har over 1600 bruk gjennomført besøk. Besøket går bra og oppleves nyttig. Allerede nå ser vi at et tema som kan friskes opp er dette med ordning for smittesluse i fjøset .

Fra slakteriet belyste Ole Kristian Netland Sauekontrollen. Han kunne  bistå med støtte og hjelp. Flott om nye og kommer inn i portalen. Dette er et svært nyttig verktøy for sauebonden.

Ole Kristian Netland - Sauekontrollen. Nytte og hjelp. Foto Kåre Blålid

Odd Rune Nordby tok for seg økonomi på slakt. Viktig at bonden er bevist på sine inntekter. Det er marginene som teller.  Nordby la frem slakteriets ulike tilbud.

Odd Rune Nordby tok for seg økonomi på slakt. Foto Kåre Blålid

Både før og etter innleggene serverte slakteriet lapskaus, drikke og konfekt. Drøsen var livlig - viktig å treffes! De nye lokalene kan bli en god møteraena for landbruket i området.


Over 100 bønder møtte opp. Foto Kåre Blålid