Agder har har trukket Grovfòralliansen ned på ett regionalt nivå. Ivar Eikeland fra Geno, Torvald Handeland fra Tyr og Kåre Blålid fra AASG koblet seg på ett landbruks arrangement i Høvåg hvor alle femteklassene i Lillesand kommune var invitert til skoledag på Svein Gunnar Simonens gård 

 Fra V: Ivar Eikeland fra Geno, Torvald Handeland fra Tyr og Kåre Blålid fra AASG

Meldinga til politikere  var tydelig:  

 Dere er viktige for oss – våre premisser og vår fremtid bestemmes av dere. Selv om næringa består av bønder med personlige foretak så legges inntektsgrunnlaget gjennom politiske føringer og tilskudd. Vær med å påvirke våre sentralt tillitsvalgte.

Ser vi nasjonalt så er Agder det enste fylke med en viss optimisme. Matjord i hevd og ant bruk. Men små enheter – beite grovfor fylke. Ta vare på oss - spre optimisme til de unge.

For å styrke økonomien i de grovfôrbaserte næringene -staten må trå til.

Grovfôralliansen representerer drøyt 19000 bønder som driver i produksjonene med lavest inntekt. De mener at stortingsmeldinga må forbedres om den skal gi økt sjølforsyning og økonomisk jamstilling.

Det som står om økt sjølforsyning er positivt, med økt bruk av gras og grovfôr. Men disse målene er vanskelig å oppnå om økonomien ikke er god nok til at unge vil satse på grovfôrbasert produksjon,

Inntekt er det viktigste virkemiddelet for økt matproduksjon. - Når inntekta vår nå skal måles på nivå med sykepleier og lærere, så må vi forvente at man legger til grunn at man har jobba like mange timer. I forslaget som nå ligger på bordet skal bøndene jobbe 145 timer mer Næringa er forespeilet en utjevning med andre i 2027 men skal da trekkes med 20% i det skol kalles normering. Dette er krevende for næringa og derfor demonstreres det foran Stortinget i dag for likt timetall – lik kr lønn og ja til økt matberedskap. 50% selvforsyning er kanskje et minimum.

Reportasje hos NRK- Sørlandet. Klikk og spol fram til 0900 min  HER

Reportasje i Lillesandposten finner du HER

Fra V: Varaordfører i Lillesand Oddbjørn Kylland, Ordfører Einar Holmer Hoven og Bonden Svein Gunnar Simonsen.  Foto: Kåre Blålid 

 

Utdrag fra Lillesandsposten.  FOTO: HENRIK LENBORG

 

Fra V Ronald Slemmen NSG og Vegard Smenes i Geno.Samtig med oss i Høvåg demostrerte vår organisasjoer på Eidsvollplass i Olso. Foto hentet fra NSG.no

 

Som lommeboka - så vedbua - Tomt.    Foto: Kåre Blålid 

 

Alle femteklassene i Lillesand inviteres årlig til en skoledag på gård i kommunen. Foto: Kåre Blålid 

 

NRK Sørlandet i aksjon. Foto: Kåre Blålid