Etter en lang periode med Covid 19 mm har mange lokallag opplevd at det kan være krevende å komme i gang. Vi trengte en gjennomgang av situasjonen i fylket vårt, samtidig som møtet gikk i gjennomen  sentrale deler av vårt organisasjonsarbeid.

Etter en innledning av fylkesleder Kåre Blålid, med utgangspunkt NSG strategiplan, ble ordet gitt til 1. vara i NSG sentralstyre Åshild Ø Vaage. Hun satte umiddelbart søkelys på hva en organisasjon er og den tilliten som er gitt det å være tillitsvalgt. Videre var hun innom organisasjonsarbeidet i NSG og utfordret møtelyden om innspill og diskusjon. Åshild var en god inspirator og satte fart i møtet.

Fylkesstyret hadde satt opp til debatt på tema: Hvor står vi? Hvor vil vi? Forventninger til fylkesstyret og NSG? Mange ga tilbakemeldinger om at mye var på plass og at lokallag og fylket styrer etter en god kurs.  Videre tok møtet opp dette med å sette om plan for innkalling og innhold av årsmøtet samt planlegge for minst ett medlemsmøte for 2023 i lokallaget.  Fylkesstyret er på tilbudssiden med mange team dersom de er ønsket til å delta på årsmøter eller medlemsmøter.

Generalsekretær NSG, Lars Erik Wallin, deltok og med en økt . Særlig fokus her var portalen Min Side. Han tok for seg alt fra ulike innloggingsmetoder, innhold generelt samt særlig delen som om handler de tillitsvalgte.

Linn Kristin Flaten leder fylkets gjeterhundnemnd og hun la frem status på gjeterhundarbeidet i fylket og la også frem ulike tilbud om aktivitet til lokallagene. Også hun er på tilbudsiden så det var for lokallagene bare å ta kontakt.

Bjellelaget, Magnus Tveit Torsvik, ga en presentasjon av ståa om GPS bjellene, Nofence og droner.

Sven Reiersen deltok med innspill fra hans deltagelse på Nettverkssamling i regi av Landbruksråd Agder. Han representerte der begge Agderfylkene.

Presentasjon Fylkesleder finner du HER

Presentasjon Bjellelag finner du HER

Oppsummering og «bestilling» etter møte finner du HER

Bilder fra samlinga. Alle foto , Marit Gunn Tveit

Det ble mange diskusjoner, Evje og Hornnes lokallag

Fylkeleder Kåre Blålid 

Her er Åshild Ø Vaage sammen med oss via Teams.

Forsamlinga fulgte godt med. Vallebenken