Lokallaget var samlet på Pernilles i Evje sentrum denne torsdagskvelden for å treffes og for å gjennomføre årsmøtet. Fylkeslederen var invitert og han la frem de saker som fylkeslaget holder trykk på, innlegg vedrørende fylkeslagets hjemmesider samt en oppsummering av fotråteutbruddet. Det ble også tid til å diskutere rovviltsituasjonen og hvordan denne påvirker medlemmer lokalt med relativt store inngrep i besetningene.

Tid ble det også til spre positivisme! Våre lam er ettertraktet – behovet er stort og potensialet til økning er enormt i fylket. Vi må søke om den fine ”vinden” som feier over Vest Agder, ved ny giv i saueholdet, også kan blåse over til vårt fylke. Det må bli større iver til nyetablering, rehabilitering og investering til tekniske installasjoner. Innovasjon Norge i Agder kan trekkes med i dette arbeidet. Vi, produsentene,  må fremsnakke næringen!!

Det sosiale og bevertningen var også upåklagelig på årsmøtet. Slik er det når lokallag samles og bondepraten blir sluppet løs!

Siste del av møtet ble viet til årsmøtesaker.

Takk for en hyggelig kveld :)

Fylkesleder

Bondepraten og det sosiale er viktig når medlemmer samles!

Lokallagsleder i ivrig dialog med årsmøtet!!