Prosjekt Friske Føtter sto sentralt med å bekjempe fotråteutbruddet i Aust-Agder høsten 2013. Prosjektet ledet alt arbeid og var helt avgjørende ifm med å snu all sau i fylket. Friske Føtter bisto med sin kompetanse ifm prøvetagning, fotbad, etterarbeid og kommunikasjon med berørte saueholdere. Aust-Agder NSG er særdeles takknemlig for denne bistanden og for den faglige kapasiteten de står for.

Nå går prosjeket inn i sine siste måneder og ved årskiftet er det slutt. Mattilsynet skal etterhvert ta over denne bistanden ved behov.

I anledning avsluttingen avvikles det et seminar på Sandnes 20.10.2014. Samlingen er åpen for alle, men det er ønskelig med påmelding i tråd med invitasjonen. 

Her blir det mange innlegg hvor også Aust-Agder NSG deltar med lokallagsleder fra Valle - Jorunn Upstad og fylkesleder Kåre Blålid.

Se fyldig program og invitasjon HER