Agder Bondelag, Agder Bonde -og småbrukerlag og Agder Sau og Geit har sammen med Mattilsynet satt opp en innholdsrik kveld mellom bønder og Mattilsynet.

Her blir det innledninger, temainnlegg fra MT, innlegg om det kommende dyreveldferdsprogrammet for sau samt muligheter for spørsmål og debatt. Det er og satt av god tid til drøs og noe å spise. Kjenn din besøkelsetid og møt opp.

Fullstendig program finner du HER

Majorstua på Evjemoen 1.3.2023 kl 1900.