Klima- og miljødepartementet opprettholder vedtak 13. desember 2013 av Rovviltnemnda i region 2 om utvidet kvote for lisensfelling av ulv for lisensfellingsperioden 2013-2014 med to ulv. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at det ikke skal være ynglende ulv i regionen, og at det tidligere er registrert skade på husdyr forårsaket av ulv og dermed også et skadepotensial. Departementet viser også til at én av de ulvene som nå er identifisert gjennom DNA-analyse har vært i regionen forrige vinter/vår. Klima- og miljødepartementet anser at en lisensfellingskvote på ytterligere 2 ulver i regionen ikke vil være til hinder for å nå bestandsmålet i 2014 og heller ikke vil true bestandens overlevelse. 

Vedtaket finner du her:

Les mer on saken hos Agder Bondelag

Jegere må sette seg grundig inn i de rutiner som gjelder for deltagelse og felling av rovvilt.