Borch fremholdt at Regjeringen, gjennom denne avtalen, har tatt ansvar for matproduksjon i eget land og strukket seg langt for å komme jordbruket i møte og bidra til trygghet for norsk mat og beredskap. Avtalen vil gi jordbruket kronemessig lik inntektsvekst som andre grupper i samfunnet og jordbruket gis full kostnadskompensasjon fra 2023 til 2024.

Men jo lengre ned i tallene man titter – jo tydeligere blir det at sauebonden kommer svært dårlig ut. Når en med melk øker med 170`og snittet ligger på 110` så skjønner man fort at noen kommer lavt.

I underkant av 80`så langt jeg kan se er økningen for ca ett årsverk på sau. Men nå må vi ta oss tid til å se nøye igjennom tall og tabeller og kanskje ligger det noe der som kommer i mer positiv retning.

Vel vi krabber oppover - men vi flyr ikke!

Norsk Sau og Geits styreleder Ronald Slemmen sier småfeholdet må se dette som et år på veien i Regjeringens mål om å tette inntektsgapet til andre grupper. Men vi må presisere at årets oppgjør gir for lite uttelling for oss som produserer mat på norske ressurser.

Se tabeller fra NSG HER

Se alt fra årets oppgjør hos Bondelaget HER

Riktig god nasjonaldag til aller!

Det er bare å kromme nakken og gå på. Sau og lam må ha tilsyn og stell uansett oppgjør.