Hovedsaken i møtet er kvotejakt på gaupe i 2024. Sekretaritet for Rovviltnemnda har lagt frem et forslag om uttak av gaupe. Forslaget finner du ved å klikke HER.

Noen hovedtrekk fra dialogmøtet:

  • Det er registrert 14,5 familiegrupper gaupe ( a 6 individ) i vår region. Målet er satt til 12.
  • Det vil bli foreslått et uttak av 21 individ hvorav maks 8 hundyr for jakta 2024.
  • Det vil bli foreslått kvotefri jakt i deler av Aus-Agder ( Bygland, Evje og Hornn.,Birkenes, Iveland og Lillesand)
  • SNO opplyste at de hadde gjennomført 172 registreringer (fordelt omtrent slik: 33 gaupe, 13 ulv, 12 bjørn og 3 kongørn). Ca 111 registreringer uten "diagnose" av ulike årsaker (gamle kadaver, varme, usikkerhet mm)
  • Tema som utslag av "førstemann til mølla prinsipp" ble diskutert. Flere ga uttrykk for ønske om i tydeligere grad prioritere områder med større tap for gaupe. 
  • Ønske om konsentrert og rask dialog mellom SNO-kontaktene når vi bl. a har ulveangrep / mistanke om angrep.
  • Nemnda fikk gode tilbakemeldinger på sitt arbeid med å oppnå bestandsmål, rask åpning av jakt etter stans bl.a.

Margit Dale, Sp i Agder fylkesting, og Agders representant i Rovviltnemnda var også med på møtet.

Oppsummert som et nyttig møte mellom landbruksorganisasjoner , SNO og Statsforvaltning

6.11.23 sendet de 4 fylkeslagene inn brev til Rovviltnemnd 2. Les brever HER