Moderne slaktebil tar godt i mot vinterbesetningen. Binge for binge lastes skånsom og sikkert. Bilen fylles opp.
Reisen ender opp på gården hvor sauen er godt kjent og vet hva som venter. Påsettlam settes inn og en del sau slippes på beiter som enda har litt å gi.
Inne blir lammene sortert i binger og bjeller tatt av sau som og settes inn. Fjøset er luftig og det er god plass.
I en av bingene står fine værlam som i dag har hatt besøk av dommere. 9 værlam er kåret og sløyfe var det og å se. Her går avlsarbeidet sin gang.
Høstens første rundballe hentes og forbrett fylles opp.
Sakte senker roen seg og høst og vinter kan komme

De er lette å lokke til bøtta. Foto Kåre Blålid

Her kommer bilen for hjemtransport. Foto Kåre Blålid

Trygt og sikkert er det ombord i bilen. Kåre Blålid

Høsten er her og sauen vil hjem. Foto Kåre Blålid

Høstens første rundballe smaker. Foto Kåre Blålid

Her er de kåret og fått lilla merker. Kåre Blålid

Dommer Kristian Foss  t v i arbeid. Magnus følger med. Kåre Blålid