Forslaget til endring av forskriften ble sendt på høring 27.06.2014. Høringsfristen ble satt til 13.08.2014. Alle høringsinstansene som uttalte seg i saken har gitt utrykk for at de støtter de foreslåtte endringene. Høringsnotatet finner du her:(link)

Endringen trer i kraft umiddelbart.

Les mer om saken hos Mattilsynet HER.

Ny forskrift gjeldende fra 25.8.2014 finner du HER