Med  deltagere og en rekrutt ble klippekurset gjennomført 13-15. oktober på Dåsneset, Hornnes, på Evje. Alle teknikker ble gjennomgodt og terpet. Svein Reiersen delte av sin erfaring og spredde motivasjon til deltageren for videre innsats. For klipping er det videre øving og trening som gir mester. 

Stor takk til Sven som alltid stiller opp og takk til Evje og Hornnes lokalag som ved leder Eivind Odd Klallhovd stadig drar i gang nyttig aktivitet.

Logg fra kurset: 

 E. Og H sauelag (d aktive...😉)skipa t klyppekurs med Sven Reiersen som dyktig og erfareninstruktør. Klyppeteknikk kombinert med godt fotarbeide vart terpa på. Alle dei 5 deltakarane synte stor insatts og har ei lysande framtid som saueklypparar i fyrste omg på eigne sauer og kan hende som proffar hos andre og mulighetar i tevlingar.
Røktarromet er her gjort om t kantine der alle nyter særs Go pizza frå d lokale Verkstedet i Dåsneset.

Sånne klippekurs blir både faglige og sosiale

Foto: Eivind Odd Kallhovd

Under fra V: Sven Reiersen, Sengej Zeller, Fredrik Dåsvatn, Fillip Kallhovd (rekrutt i sammen med bestefar), Synne Maria Frøysnes,Tor Erling Aas og Elina Stang Grindland

Foto: Eivind Odd Kallhovd