Vi har levert i høst! Det er kjempekvalitet på våre lam som er levert til slakteri. Lam som stort sett har vandret fritt sammen med mor og vokst seg sunne, sterke og store på saftig utmarksbeite i heiene her på Agder. Dette er et solid bidrag til at folket kan sette kvalitets mat på bordet til jul, nyttår, påske ja hele året!- Godt levert!

Januar 2024 kommer med oppsett av årsmøter i lokallag og værring. Årsmøtedato for fylkeslaget er satt til 29.2.24 på Revsnes, Byglandsfjord.

Nå i desember får de første saueprodusentene varsel om hva de trenger å gjøre for å oppfylle kravene i dyrevelferdsprogrammet for sau. Fristen for å gjennomføre veterinærbesøk og obligatorisk kurs for denne puljen er ved utgangen av mars. All informasjon du trenger om Dyreveldferdsprogrammet  - finner du ved å klikke   HER

Årsmøtet til NSG er satt til 13 og 14.3.23 på Gardermoen. I tillegg til årsmøtesaker kommer saken om kjøøp av tomt og nybygg i Hamar opp til debatt og avgjørelse.

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

På vegne av styret i AASG, Kåre Blålid, Fylkesleder